Gebruiksvoorwaarden

Coolstream is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van ongeautoriseerde software. Het gebruik van dit apparaat om toegang te verkrijgen tot Europese, gecodeerde zenders zonder het betalen van de daarvoor geldende abonnementsgelden is illegaal. Indien de Coolstream producten gebruikt worden om deze zenders vrij te verkrijgen, begaat men een strafbaar feit. De juridische gevolgen zijn voor eigen risico.